کودک

شعر شهادت حضرت زهرا س

باز آسمون گرفته 🌑 غم توی چشم همه ست😔 من می دونم که امروز شهادت✨ فاطمه✨ ست 🕯️🕯️🕯️ این گل پر پر شده...