کودک

فاطمه ✨عزیز ما دختر ⭐پیامبر⭐بود

نوشته شده توسط admin

✨فاطمه ✨عزیز ما
دختر ⭐پیامبر⭐بود

او فقط نه یک دختر
بلکه مثل مادر🥰 بود

             🌈🌈🌈

صبح یواش یواش می‌ رفت
خانه و دَمِ در را
مثل دسته گل💐 می کرد
خانه ⭐پیامبر⭐ را

            🌈🌈🌈

می نشست و وا می کرد
جانماز📿 بابا را
توی سفره هم می چید
نان و شیر و خرما را

             🌈🌈🌈

آسیای دستی را
می نشست و می چرخاند
روی لب گل خنده😊
زیر لب دعا می خواند

             🌈🌈🌈

همواره پدر می گفت:
یاور پدر هستی
دختر عزیز من💖💖
مادر پدر هستی

            🌈🌈🌈

گندم

گندم_کودک

شهادتحضرتفاطمه(س)

🌾🌾🌾

gandomteam.ir
@gandom_team

درباره نویسنده

admin

دیدگاهتان را بنویسید